Att tänka på när du ska
                   Köpa din hemsida

 

Köpa en hemsida

Att köpa en hemsida kan ske av olika anledningar, antingen kanske man vill skapa sig en helt ny unik hemsida och därför köper en produktion från grunden av en webbyrå. Eller så kanske man vill köpa en existerande hemsida som man kan använda till att tjäna pengar, eller ha för nöjes skull.

När man köper en hemsida finns det ett antal saker som man gärna vill veta. Men självklart kommer dessa att variera sig beroende på om det är en hemsida som byggs från grunden eller om man köper en existerande hemsida.

Kom också ihåg skillnaden mellan en domän och en hemsida, hemsidan är själva filerna och de visuella delarna, där inkluderas bland annat bilder och text, men själva domänen (www.dindomän.com).  

Köper man en hemsida så kommer i regel både text och bilder att inkluderas. En sak man bör tänka särskilt på är att hemside ägaren har rätt till bilderna, och att detta kan dokumenteras att dessa inte tillhör någon annan. Ofta kan det vara så att bilderna på sidan är tagna från webben och då kan det vara ett brott mot upphovslagen, vilket man själv gör sig skyldig till efter att man publicerar dessa på sin nyköpta hemsida.

Annars om det rör sig om nyproduktion brukar bilder sällan ingå och om dessa gör det är de ofta specificerade särskilt i offerten från webbyrån.

Att köpa sin hemsida är en snårskog av bland annat plattformar, programmeringsspråk och databaser, allt som kräver en kunskap som man som kund sällan har. Att gå genomgående kunskap om detta är knappast rimligt om inte internet är ditt primära verksamhetsområde eller om du har en stor passion för just detta.  Dock kan man ställa kontrollfrågor till sin webbyrå som dessa bör kunna svara på utan att svikta på talet. Till exempel är detta,

·         Kommer andra programmerare att på ett enkelt sätt göra ändringar på min sida, är detta en standard plattform?

·         I vilket språk kommer ni bygga sidan? (Därefter söker man på språknamnet för att se hur vanligt det är)

·         Vad tänkte ni använda för typ av databas? (Sökning på Google ger en översikt)

Sedan är det självklart bra att både förvänta sig och försöka bygga en långsiktig relation till sin webbyrå, att byta vid varje uppdatering är sällan ett bra sätt att bygga ut sin sida. Gärna ska man även be om samma programmerare om det är möjligt.

Det finns många olika sätt att göra upp projektet också, ofta bestäms detta till stor del av budget.  Genom att från början ha denna klar är det lättare att fördela resurserna, gärna kan man sätta av en viss del till ”grace cost” som kan användas som morot för snabbare produktion eller som kompromiss när man inte är nöjd. Det är dock viktigt att vara tillmötesgående med sina samarbetspartners, annars blir slutprodukten sällan särskilt bra.

Hur mycket kostar det att köpa en hemsida?

Frågan ovan får mig alltid att tänka på, ”Hur långt är ett snöre?”. Hemsidor kan vara från gratis till ytterst svåra och dyra att producera. Många verksamheter lägger ner hundratusentals kronor i månaden för att underhålla och uppdatera sina hemsidor, och då behöver det inte röra sig om verksamheter som har internet som sitt primära verksamhetsområde. Ofta ligger det också stora interna kommunikationssystem bakom hemsidan som används för olika typer av rapportering. Detta kan vara väldigt kostnadsbesparande för större företag. Att köpa hemsida är ingen lätt uppgift för en lekman. Om hemsidans kostnad passerar över 50 000kr bör man anlita en Turk-key lösningsorienterad webbyrå, kanske via en reklambyrå. Rör det sig om ännu större produktioner, över 100 000kr kan även externa konsulter anlitas i mindre utsträckning. Ofta kan en faktura på 10 000kr för kvalitéts säkring vara värt.

I övriga fall vår man lita på webbyråns professionalitet. Lägre budget ger inget utrymme för annat. Dock är det viktigaste att man skapar en övergripande men ändå detaljerad produktionsspecifikation, som ser till att alla funktioner men även det övergripande syftet med hemsidan finns specificerat.